Vi är ett familjeföretag som är grundat ur en stark passion för skogen och marken. Både för produktion som rekreation. Efter att under många år verkat i egen skog så blev vi mer och mer intresserad av att hitta alternativa, eller kompletterande, metoder att sköta skogen. Det har lett fram till den modell vi själva jobbar efter - stort resultat med liten negativ påverkan på de naturliga förutsättningarna. Det gör att vi arbetar med en kombination av små maskiner och manuella metoder. Vår modell fungerar utmärkt för dig som prioriterar exempelvis en gallring utan stickvägar eller körskador, före maximal lönsamhet. Genom vårt eget starka engagemang för ett hållbart skogsbruk med rimlig lönsamhet lär vi oss nytt varje dag. En del av dessa kunskaper kan vi förmedla till dig också inom olika områden. Det kan vara att få diskutera kring vad som kan vara av värde att vara särskilt försiktig med i din skog. Kanske vi hittar ett område med värdefull biologi i din skog, som du kommer att värdesätta extra mycket! 

I vår egen odlingsverksamhet, där vi i nuläget fokuserar på bär och frukt, följer vi samma tankar. Stort resultat med liten negativ påverkan på omgivande biologi. Den här verksamheten är ännu under utveckling men vi hoppas att på sikt kunna erbjuda olika tjänster även inom detta område. 

Nu har vi lite olika maskiner, och vi jobbar inte varje dag med uppdrag i skogen. Så vi kompletterar verksamheten med lite andra tjänster också som du kan se ett urval av nedan. Mångbruk, mångsyssleri och mångfald gillar vi! 

Små och effektiva maskiner ger stort resultat med liten påverkan på marken!

Vi erbjuder, till företag och privatpersoner, en mängd tjänster inom skog och mark. Några exempel på dessa är:
  • Trädfällning i skog och på gård
  • Utkörning/Skotning av exempelvis vindfällen i gallringsskog
  • Trädfällning och skotning i känsliga miljöer som naturreservat eller andra känsliga objekt där ett minimum av påverkan är ett måste.
  • Uthyrning av byggnadsställning (3*6 meter), stor släpvagn (3,5 ton)
  • Snöskottning med plog och slunga
  • Insamling och bortforsling av ris från gård och mark.


Kontakta oss på:

070 – 300 38 83

e-post:  info@dmoskogomark.se

 

Priser: 

Manuellt arbete: 350 kronor/timme + moms.

Skotare/bil/släp: 500 kronor/timme + moms

Transport: Debiteras med 2,50 per kilometer + moms

Restid: 175 kr/timme + moms

Debitering för lägst en timme och för varje påbörjad timme. 

Privatpersoner kan begära Rut avdrag där det är godkänt.

Företaget och dess personal innehar alla nödvändiga behörigheter och försäkringar.

(DMO Skog & Mark är en bifirma till DMO Konsulter AB)
 

© Copyright DMO Skog & Mark