SKOGSÄGARe

Skonsam gallring och röjning

DMO Skog & Mark har en anpassad maskinpark som passar bra för skonsam gallring och röjning. Vi kan erbjuda skogsägare skräddarsydda lösningar för minsta möjliga påverkan på mark och miljö. 

Kontakta oss för en offert, så kommer vi ut och tittar tillsammans med dig. 

För ett hållbart skogsbruk

DMO Skog & Mark har valt att certifiera sig enligt PEFC-standarderna för hållbart skogsbruk, för vårt engagemang för att bedriva verksamheten på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Genom PEFC-certifiering  uppfyller vi strikta krav för att skydda skogar och bevara biologisk mångfald.

Vi strävar efter att säkerställa att skogsbruk bedrivs med respekt för naturen och att skogarna kan bevaras som en värdefull resurs för framtida generationer.

Kontakta oss

Vi löser de flesta olika uppdrag så hör av dig om ni har några frågor eller speciella önskemål.