070 -300 38 83       info@dmoskogomark.se

Trädfällning

Vi har genomfört många uppdrag där vi har fällt träd på gårdar och tomter. Det är arbetet som kräver både noggrannhet och ett högt säkerhetstänkande. Alla som fäller, både vår egen personal som de entreprenörer vi samarbetar med är välutbildade och erfarna på de uppgifter vi genomför. I samtliga uppdrag planerar vi varje fällning noga och använder olika hjälpmedel för att uppnå maximal säkerhet och bra resultat för dig som beställare. 

Vi har också en omfattande ansvarsförsäkring som täcker skador på din fastighet om olyckan trots alla säkerhetsåtgärder skulle vara framme. 


© Copyright DMO Skog & Mark