070 - 300 38 83  info@dmoskogomark.se

Bortforsling av ris och stamdelar

När man fäller träd så blir det alltid en mängd ris och stamdelar som behöver tas om hand. Vi kan både maskinellt samla ihop det grövre riset och stamdelarna. Vi ser även till att det transporteras bort. 


 
 

© Copyright DMO Skog & Mark