Bortforsling av ris och stamdelar

När man fäller träd så blir det alltid en mängd ris och stamdelar som behöver tas om hand. Vi kan både maskinellt samla ihop det grövre riset och stamdelarna och lägga upp vid närmaste väg för borttransport. Vi ser även till att det transporteras bort från upplagsplatsen. Vi erbjuder också finstädning där vi handplockar och räfsar ihop av smådelar och fraktar bort från din tomt. 


 

© Copyright DMO Skog & Mark