Röjning i skog och på gård

Vi erbjuder såväl slyröjning, gräsröjning som traditionell skogsröjning. I allt röjningsarbete är vi mycket lyhörda för hur du som kund vill ha röjningen utförd. Vi har alla olika mål både när det gäller ungskogsröjning i olika stadier men även i underväxtröjning före en större maskinell åtgärd. 

 

© Copyright DMO Skog & Mark