Vi är ett familjeföretag som är grundat ur en stark passion för skogen och marken, både för produktion och rekreation. Efter att under många år verkat i egen skog blev vi mer och mer intresserade av att hitta alternativa, eller kompletterande, metoder att sköta skogen. Det har lett fram till den modell vi själva jobbar efter - stort resultat med liten negativ påverkan på de naturliga förutsättningarna. Det gör att vi arbetar med en kombination av små maskiner och manuella metoder. Vår modell fungerar utmärkt för dig som prioriterar exempelvis en gallring utan stickvägar eller körskador, före maximal lönsamhet. Genom vårt eget starka engagemang för ett hållbart skogsbruk med rimlig lönsamhet lär vi oss nytt varje dag. En del av dessa kunskaper kan vi förmedla till dig också inom olika områden. Det kan vara att få diskutera kring vad som kan vara av värde att vara särskilt försiktig med i din skog. Kanske vi hittar ett område med värdefull biologi i din skog, som du kommer att värdesätta extra mycket! 

I vår egen odlingsverksamhet, där vi i nuläget fokuserar på bär och frukt, följer vi samma tankar. Stort resultat med liten negativ påverkan på omgivande biologi. Den här verksamheten är ännu under utveckling men vi hoppas att på sikt kunna erbjuda olika tjänster även inom detta område. 

Nu har vi lite olika maskiner, och vi jobbar inte varje dag med uppdrag i skogen utan kompletterar även verksamheten med andra tjänster som du kan se ett urval av på första sidan. Mångbruk, mångsyssleri och mångfald gillar vi! 

© Copyright DMO Skog & Mark