Gallring

Vi gallrar efter dina önskemål med en kombination av manuell fällning,  gallringsprocessor och skotare. Maskinerna och arbetssättet är anpassat för den skogsägare som prioriterar ett minimum av körskador och stickvägsuttag. Du kan också välja hur mycket du vill göra själv, till exempel fälla själv och lämna upparbetning och skotning till oss. 

Vi arbetar med en smidig gallringsgrupp som ger en betydligt högre produktion än helt manuellt arbete.

Vi kan även ta hand om såväl klenare som grövre vindfällen, där du kan välja att upparbeta dem på egen hand eller låta oss göra hela jobbet inklusive utskotning.

© Copyright DMO Skog & Mark